Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Poziomy recyklingu odpadów w Kwidzynie – dane za 2015 rok

poniedziałek, 18 kwiecień 2016 12:00

Urząd Miejski w Kwidzynie opublikował dane na temat osiągniętych w ubiegłym roku poziomów recyklingu odpadów. Są to dane dotyczące naszego miasta w oparciu o informacje od firm wywozowych oraz RIPOKu w Gilwie Małej.

 Dane te przedstawiają się następująco:

 

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Sp. z  o. o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Gaminex”

Firma „Majerowicz” Edward Majerowicz

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

100%

firma w 2015 roku nie odebrała odpadów budowlanych

firma w 2015 roku nie odebrała odpadów budowlanych

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

0,7%

0,3%

0,5%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez podmioty odbierające odpady komunalne z nieruchomości

16,7%

17,6%

12,7%

Najistotniejsze dane znajdują się w trzecim wierszu tego zestawienia. Do 2020 roku bowiem poziom recyklingu wymienionych tam frakcji odpadów musi osiągnąć 20%. Jak widać Kwidzyn jest na dobrej drodze do uzyskania zakładanego poziomu przy obecnym trendzie wzrastającym.
Zachęcamy do dalszego postępu w zwiększaniu depozytu odpadów zbieranych selektywnie!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------