Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kwidzyn

wtorek, 02 sierpień 2016 08:40

Rada Miejska na sesji w dniu 30 czerwca 2016 r. podjęła nowe uchwały w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwaliła nowy wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Od miesiąca sierpnia 2016 r. obowiązują następujące stawki :

- 100,00 zł od gospodarstwa domowego w przypadku nie segregowania odpadów, bez względu na ilość osób w gospodarstwie,

- 12,00 zł od gospodarstwa jednoosobowego w przypadku segregowania odpadów,

- 24,00 zł od gospodarstwa dwuosobowego w przypadku segregowania odpadów,

- 36,00 zł od pozostałych gospodarstw w przypadku segregowania odpadów.
 
W związku z powyższym od sierpnia 2016 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, z 58,00 zł do 100,00 zł miesięcznie. Osoby, których dotyczy zmiana opłaty otrzymują stosowne zawiadomienie o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki opłaty za segregowane odpady nie ulegają zmianie i należy je uiszczać w takiej samej wysokości jak wynika ze złożonej deklaracji.
Zastosowanie nowych formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy jedynie osób, które składają deklaracje lub ich korekty począwszy od miesiąca sierpnia 2016r.
 
Obowiązujące uchwały od sierpnia 2016r. :
Uchwała Nr XX/122/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/124/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
załącznik

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------