Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

czwartek, 31 styczeń 2019 07:39

Na naszej stronie zapoznać się można a analizą stanu gospodarki odpadami. Analiza traka dostępna jest w zakładce „Edukacja odpadowa” > „Informacje”.

Analiza ta zawiera m.in. informacje dotyczące efektywności rzeczowej i finansowej systemu oraz prognozy funkcjonowania systemu w przyszłych okresach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------