Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Wykaz firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kwidzyna

czwartek, 31 styczeń 2019 08:46

Wykaz firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kwidzyna:

Lp.

nazwa firmy

adres siedziby firmy

1.

PUM Sp. z o. o.

(odbiór tylko z nieruchomości zamieszkałych)

ul. Cegielniana 4

86-300 Grudziądz

2.

P.P.H.U. GAMINEX

ul. Sportowa 2

82-500 Kwidzyn

3.

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Sp. z o. o.

ul. Wiślana 2

82-500 Kwidzyn

 

Firma PUM Sp. z o. o. zawarła umowę z Miastem Kwidzyn na odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Umowa obowiązuje do 30 listopada 2019 roku.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kwidzyna jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych mieszcząca się w Gilwie Małej 8, gmina Kwidzyn.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Kwidzyna został utworzony przy ul. Owczej 7. Prowadzącym punkt jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. mieszczący się w Gilwie Małej 8, gmina Kwidzyn.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w godzinach
poniedziałek-piątek od 9:00 do 17:00
w pierwszą sobotę każdego miesiąca od 8:00 do 14:00

Wykaz firm, które wpisane są do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kwidzyn

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie miasta Kwidzyna:

Firmy wymienione powyżej zbierają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w swoich siedzibach.

Wykaz miejsc/punktów selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego:

1.    ul. 11 Listopada 13 (ekoskład przy Kwidzyńskim Centrum Kultury, klucz dostępny
u pracownika ochrony w siedzibie KCK)
2.    ul. Warszawska (ekoskład na parkingu przy hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4, klucz dostępny w siedzibie Straży Miejskiej)
3.    ul. Słowackiego (ekoskład za targowiskiem przy pływalni, klucz dostępny w kasie
na terenie pływalni)
4.    ul. Wiejska 1A (ekoskład na parkingu przy nowej pływalni, klucz dostępny
u pracownika ochrony na terenia hali sportowo-widowiskowej)
5.    ul. Owcza 7 (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
 
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------